ΟΠΑΔΟΙ

Original 21: Μας την έκανες ξαφνικά μπαγασάκο… (photos)

Από τα πρώτα χρόνια μαζί. Παντού. Μέσα αλλά και έξω. Σε όλα τα καλέσματα της Οικογένειας. Δεν άφησες γήπεδο για γήπεδο που να μην πάτησες. Η Αλσούπολη κέντρο της Γης αλλά και αφετηρία. Μας την έκανες ξαφνικά μπαγασάκο. Κέρασες πίκρα πολλούς φίλους και συνοδοιπόρους σου.

Καλό σου ταξίδι Γιαννάρα μας…

Στα πούλμαν τα πρώτα, στα αεροπλάνα τα μετέπειτα, σε κάθε μεριά του κόσμου, μια θέση θα γράφει το όνομά σου.

Borussia ΠΑΡΩΝ!