Το σπίτι σου καίγεται στη φωτιά κι εσύ περιμένεις την άδεια από Πολεοδομία και δασαρχείο

Αντιμέτωποι με το «τέρας» της γραφειοκρατίας αλλά και τη σοβαρή πιθανότητα να βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου είναι οι πολίτες στην περίπτωση που επιχειρήσουν να καθαρίσουν τις περιουσίες τους για να τις προστατεύσουν από τις φωτιές.

Όπως διαπιστώθηκε και στον φετινό πύρινο εφιάλτη, τα ακαθάριστα από τη βλάστηση οικόπεδα και τα δέντρα που γειτνίαζαν με ιδιοκτησίες, υπήρξαν η κύρια αιτία να καούν εκατοντάδες σπίτια σε όλη την χώρα.

Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, άρθρα του Ποινικού και Αστικού Κώδικα, αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δασαρχεία και πολεοδομίες, αιτήσεις, τεχνικές εκθέσεις και έκδοση αδειών, αποτελούν τα κομμάτια του παζλ, που πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί, ώστε κάποιος να λάβει το «πράσινο» φως από το κράτος για να κάνει εργασίες καθαρισμού στο σπίτι του.

Η προληπτική απομάκρυνση μέρους της βλάστησης γύρω από κτιριακές υποδομές και εγκαταστάσεις για λόγους προστασίας από επερχόμενες φωτιές συνιστούν έναν πραγματικό γρίφο τόσο για τους πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές συνέπειες, όσο και για τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η πραγματικότητα αυτή και το πλήθος των σχετικών ερωτημάτων τόσο από ιδιοκτήτες όσο και από υπηρεσιακούς παράγοντες οδήγησαν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να εκδώσει κατεπείγουσα οδηγία προς τους εμπλεκόμενους φορείς της δημόσιας διοίκησης υποδεικνύοντας το «πέρασμα» σε αυτό το δύσκολο γραφειοκρατικό μονοπάτι.

Οι εργασίες καθαρισμού αποβλέπουν στην πλήρη απομάκρυνση κυρίως της καύσιμης φυτικής ύλης, που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως τα ξερά χόρτα και κλαδιά αλλά και στο κλάδεμα των δέντρων ώστε να αυξηθεί το ύψος, που ξεκινά το φύλλωμά τους. Στόχος να μειωθεί η πιθανότητα σε μια φωτιά, που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του εδάφους, να περάσει στο φύλλωμα των δέντρων πυροδοτώντας ανάφλεξη και καύση, μία πυρκαγιά εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσκολη στην αντιμετώπισή της.

Άδεια από την Πολεοδομία για την κοπή δέντρου στο σπίτι σου

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, οι εργασίες κοπής-υλοτομίας, κλαδέματος δένδρων και γενικώς οι κηποτεχνικές εργασίες σε οικόπεδα ιδιωτών εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, καθώς και σε οικόπεδα ιδιωτών σε περιοχές, που καταλαμβάνονται από οικισμούς, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί με πράξεις της δημόσιας διοίκησης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και επομένως γι’ αυτές τις εργασίες δεν απαιτείται σχετική άδεια από τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια Αρχή είναι η Πολεοδομία.

Ειδικότερα, για την κοπή δέντρων εντός οικοπέδων ιδιωτών εντός σχεδίου πόλεως απαιτείται, βάσει νόμου του 1983, έκδοση άδειας από την οικεία πολεοδομική Αρχή. Εως τον Ιούλιο του 2019, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Ποινικός Κώδικας, προβλεπόταν για τους παραβάτες διοικητικό πρόστιμο. Για την κοπή δέντρων σε οικόπεδα αλλά και σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού απαιτείται η υποβολή αίτησης συνοδευόμενη από τεχνική μελέτη και διάγραμμα, που εμφανίζει τα δέντρα, που πρόκειται να κοπούν.

Για το κλάδεμα δέντρων σε οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων δεν αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία η έκδοση σχετικής άδειας από την Πολεοδομία. Ενδιαφέρον, όμως, έχει η πρόβλεψη αναφορικά με ρίζες ή κλαδιά γειτονικού ακινήτου, που θα πρέπει να κοπούν για λόγους πυροπροστασίας. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 1008 του Αστικού Κώδικα, που προβλέπει τα εξής: «Ο κύριος ακινήτου μπορεί να κόψει και να κρατήσει για τον εαυτό του τις ρίζες δένδρων του γειτονικού ακινήτου, που εκτείνονται πάνω από το κτήμα του, εφόσον τάχθηκε προηγουμένως στο νομέα του γειτονικού ακινήτου εύλογη προθεσμία για να τα κόψει. Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν οι ρίζες ή τα κλαδιά δεν εμποδίζουν τη χρήση του ακινήτου».

Το δασαρχείο αρμόδιο για όλες τις εκτός σχεδίου ιδιωτικές εκτάσεις

Όσον αφορά στις ιδιωτικές εκτάσεις (αγροτεμάχια ,κτήματα κλπ) εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, οι πολίτες πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνούν έγκαιρα με τις δασικές υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστώσουν εάν οι εκτάσεις τους υπάγονται σε περιοχές, που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία αποφεύγοντας την υποβολή μήνυσης εις βάρος τους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ενημερωθούν αρμοδίως εάν η περίπτωσή τους εμπίπτει καταρχήν στον νόμο του 1979, «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», στη συνέχεια στον νόμο, «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση-Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών-Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», στον Δασικό Κώδικα, που συντάχτηκε το 1969, ή σε κάποια από τις ισχύουσες δασικές απαγορευτικές διατάξεις.  Μέσα σε αυτό το δαιδαλώδες πλαίσιο, ακόμα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επιχειρεί να «νομιμοποιήσει» την οδηγία της για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων για την αντιπυρική προστασία κατοικιών και κάθε είδους κτισμάτων αναφέροντας στο έγγραφό της ότι η οδηγία αυτή «έχει θεσμική βάση» σε Προεδρικό Διάταγμα του 1985!

Πηγή: reader.gr